O všem? Ovšem! Podcast Terezy Pergnerové

Svět je přesně takový, jakýma očima se na něj díváme. A protože nás v NFTP zajímá i Váš pohled, rozhodli jsme se připravit podcasty, které naše pohledy propojí. Při práci v nadačním fondu se stále častěji setkáváme jak se žadateli o pomoc, tak s těmi, kdo chtějí přispět ať už finanční podporou či radou. A právě sdílení osobních zkušeností, obyčejných i neobyčejných životních témat a možnost se o svá trápení či radost podělit, může být další způsob, jak si i poslechem vzájemně pomáhat.

Podcast můžete sledovat buď zde na našich stránkách, ale naleznete ho i na Spotify, Apple PodcastsAmazon Music a Google Podcasts.

Díl třetí: Naši dr(a)zí puberťáci

Proč se z našeho roztomilého děťátka stal najednou malý satan? Kdo mu dal ty obličeje, slovník, ta gesta? Co za sílu mu převrací oči v sloup při každém našem vlídném slovu? Kde se naučil, jak nás zasáhnout co nejvíce? Mohou za to hormony nebo naše vý-chova? A jak své dokonalé rodiče vidí drazí drzí puberťáci? Tere-za Pergnerová vás ve svém podcastu provede hlasy obou táborů – a sama nebude ušetřena ani názoru vlastní dospívající dcery…

Díl druhý: Ztráta nejbližších

Ztráta blízkého člověka patří v životě k těm nejbolestivějším okamžikům a vyrovnat se s ní potřebuje čas. Někdo raději truchlí o samotě, jiný vyhledává podporu své rodiny, přátele či známé. Jak nejbližší odchod zasáhl právě vás, kdo nebo co vám pomohlo a jak jste se smutkem dokázali vyrovnat, tedy bude další díl našeho podcastu, kterým vás opět provede Tereza Pergnerová.

Díl první: Jakou MOC má POMOC?

Pomoc má velkou moc. Dokáže zachránit nejen ty, kterým se do-stane, ale i ty, kteří pomoc poskytnou. Umí jí ale také být příliš a nevyžádaná je dokonce na obtíž. Kdy se dostalo pomoci Vám a kdy jste naopak pomocnou ruku podali? Podcastem složeném ne-jen z Vašich příspěvků, ale i z vlastních osobních zkušeností a postřehů Vás provede Tereza Pergnerová.